FMS Group

Gümrük Müşavirlik Hizmetleri

Gümrük Müşavirliği

Gümrüklerde adınıza dosya oluşturma hizmetini ÜCRETSİZ olarak veriyoruz.

İthalat İşlemleri
İhracat İşlemleri
Transit Ticaret İşlemleri
Zati Eşya işlemleri ( Yurt Dışından Türkiye’ye, Türkiye’den Yurt dışına Gönderilen Kişisel eşyaların Gümrükleme işlemleri.)
Naklihane işlemleri ( Yurt Dışından Türkiye’ye Kesin dönüş yapan vatandaşların Gümrükleme işlemleri.)
Kara, hava ve deniz nakliye hizmetleri.
Antrepo hizmetleri
Gerekli izin belgesi takip ve temin etme
G.T.I.P ( Gümrük Tarifesi ) belirlenmesi
Sigorta İşlemleri
Bankacılık İşlemleri
Yurt içi nakliye ve depolama organizasyonu
Yurt dışı taşıma ve depolama organizasyonu
Dolaşım Belgeleri ve Menşei Belgeleri uygulamaları
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Tespiti
Menşei Tespiti
Gümrük Vergi ve Eş Mali Yükümlülükleri Hesaplamaları
Serbest Dolaşıma Giriş Rejim Uygulamaları
İhracat Rejimi Uygulamaları
Transit Rejimi Uygulamaları
Serbest Bölge Uygulamaları
Dahilde İşleme Rejimi Uygulamaları
Hariçte İşleme Rejimi Uygulamaları
Geçici İthalat Rejimi Uygulamaları
Gümrük Antrepo Rejimi Uygulamaları
Dış Ticaret Standardizasyon Uygulamaları

SİZİ TEMSİL ETMEMİZ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Çözüm ortağınız olabilmek, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında işlemlerinizi takip edebilmek ve Gümrüklerde adınıza dosya oluşturabilmek için aşağıdaki evrakların tarafımıza ulaştırılmasını önemle bilgilerinize arz ederiz.

    Vekâletname (Noter tasdikli)
    Ticaret Sicil Gazetesi (kuruluş ve vekâleti imzalayanın yetkili olduğu gazete) orijinal veya noter tasdikli
    Oda Kayıt sureti orijinal veya noter tasdikli
    İmza Sirküleri
    Vekâletnameyi imzalayan kişinin nüfus cüzdan sureti (Noter tasdikli)
    Kapasite Raporunuzun fotokopisi (varsa)
    Vergi dairesi mükellefiyet yazısı orijinal veya noter tasdikli

İHRACAT İŞLEMLERİ 
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarını doğru biçiminde tespit etmek.
Müşterinin ihracatçı birliklerine üyelik kayıt işlemlerini yaptırmak, ihracat mevzuatı çerçevesinde ilgili vesaiklerini hazırlatmak.
Gerekli tüm evrakların tamamlanmasından sonra, beyannamenin düzenlenerek ilgili gümrükte tescil ve onay işlemini tamamlamak, eşyanın muayene ve tespitini yaptırmak, son olarak eşyayı nakil aracına puantör nezaretinde yükletmek.
Müşterinin talebi doğrultusunda eşya ile birlikte gidecek olan evrakları taşıyıcı firmaya teslim etmek.
Eşyanın yurt dışı edilmesinden sonra beyannameyi kapatmak.
Beyannamenin kapatılmasından sonra "İhracatçı Nüshasını" en kısa zamanda müşteriye teslim etmek.
İhracat işlemlerini aynı gün içerisinde bitirmek.

İHRACAT İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

    İhracat talimat formu (İhracatçı Firma tarafından düzenlenir)
    Fatura
    Çeki Listesi
    Ülke bazında düzenlenen belgeler (ATR, Euro 1, Menşei)


İTHALAT İŞLEMLERİ 
İthalat işlemlerinin zamanında ve eksiksiz olarak tamamlanması için eşyanın gelişinden önce mevzuat işlemleri için gerekli araştırmalarını yapmak.
Taşıyıcı firmalardan özet beyanını almak.
Gümrük giriş beyannamesini tescil etmeden önce eşya hakkında tereddüt varsa küşad ederek uygunluğunu tespit etmek.
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarını tespit etmek.
Gümrük vergi, resim ve harçlarını doğru olarak hesaplamak.
Gümrük tescil ve onay işlemleri tamamlanan eşyanın muayenesini yaptırmak.
Tahakkuk işlemi tamamlanan beyannamelerinin teminat veya nakit olarak parasını yatırmak.
Gümrükleme işlemleri tamamlanan eşyanın puantörlerin nezareti altında yüklenerek müşterinin istediği yere sağlıklı ulaşmasını sağlamak.
Beyanname teşvik kapsamında kapatma ve teminat çözümlerini yapmak.
Beyanname makbuz ve diğer harcama belgelerini en kısa zaman diliminde müşteriye teslim etmek.

İTHALAT İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Dosya bazında gerekli evraklar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

    Ordino (Taşıyıcı firmadan alınır).
    Ticari Fatura (Commercial invoice) gönderici firmadan mal ile birlikte gelir (mal cinsi, miktarı, kıymeti, fob-cif-diğer, g.t.i.p.no, brüt ve net kg belirtilmeli).
    Atr belgesi veya Eur 1 belgesi gönderici firmadan mal ile birlikte gelir (geliş ülkesine göre değişir).
    Packing list (çeki listesi) gönderici firmadan mal ile birlikte gelir.
    Navlun faturası taşıyıcı firmadan alınır.
    Sigorta poliçesi (mal yüklenmeden önce yapılmış olmalı).
    Proforma fatura (proforma invoice) (mal cinsine göre gönderici firmadan mal ile birlikte veya daha önce alınır).
    Varsa teşvik belgesi.
    İlgili Bakanlık ya da Müsteşarlıktan izin belgesi gerektiren eşyalara ait ithalat izin belgeleri.

Gümrük Müşavirliği