FMS Group

Bir Büyük Proje Hikayesi

TürkAkım, 2 kilometreyi aşan derinlikte döşenen 81 cm çapındaki ilk boru hattı sistemi olarak, sektörün teknik sınırlarını ileriye taşıyan bir projedir. Açık deniz boru hatları, her biri 12 metre uzunluğunda binlerce boru kesitinden oluşmaktadır.

2003 yılından bu yana Türkiye’nin orta ve doğu kesimlerine Mavi Akım boru hattı üzerinden doğalgaz tedarik edilmektedir.Türk Akım boru hattı ise Rusya’nın doğalgaz rezervlerine doğrudan bağlantıyla Avrupa ülkelerine yıllık 31,5 milyar metreküp kesintisiz doğalgaz akışının güvencesini vermektedir.TürkAkım projesi kapsamında Türkiye’de ve diğer bölge ülkelerinde gerekli altyapının geliştirilmesi, sektörün modernizasyonunu destekleyecektir.TürkAkım ayrıca, yıllık 31,5 milyar metreküp kapasitesiyle Türkiye’nin jeostratejik önemini artırmasına yardımcı olacaktır. Doğu ile Batı arasında bir köprü görevi gören ve gitgide daha önemli bir bölgesel enerji merkezi haline gelen Türkiye, TürkAkım ile beraber doğalgaz arzında Güney ve Güneydoğu Avrupa için kilit bir bağlantı noktası olacaktır.

Kaynak: http://turkstream.info/tr/